Product Tag - điều kiện

 • OPTIMALITY CONDITIONS FOR ALMOST ɛ -QUASISOLUTIONS OF A NONCONVEX OPTIMIZATION PROBLEM WITH AN INFINITE NUMBERS OF CONSTRAINTS

  0 trên 5

  Using a condition of generalized Karush-Kuhn-Tucker pair up to ɛ and based on a property of ε pseudoconvex applied for locally Lipschitz functions involved, we established some sufficient optimality conditions for almost ε-quasisolutions of a nonconvex optimization problem which has an infinite numbers of constraints.

   

  Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker suy rộng chính xác đến ɛ và dựa trên tính chất ɛ -giả lồi áp dụng cho các hàm Lipschitz địa phương có trong bài toán, chúng tôi thiết lập một số điều kiện đủ tối ưu cho các hầu tựa ε nghiệm của bài toán tối ưu không lồi có vô hạn ràng buộc.

  5 ePoint
 • Điều kiện tối ưu cho hầu tựa ε–nghiệm của bài toán tối ưu không lồi vô hạn ràng buộc

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học thường niên trường Đại Học Thủ Dầu Một số 5-2015, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các học giả có uy tín.

  5 ePoint