Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân ở Bình Dương – mấy vấn đề đặt ra từ thực tiễn khảo sát tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

C0001004000biaC0001004000bia
C0001004001imgC0001004001img

Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân ở Bình Dương – mấy vấn đề đặt ra từ thực tiễn khảo sát tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương chủ yếu là lao động nhập cư từ khắp các miền của đất nước. Đời sống vật chất đến văn hóa tinh thần còn nhiều bất cập, tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cũng như tác động đến sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương. Vì nhiều lý do, thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân còn khá nghèo nàn, đơn điệu. Thực tế này nảy sinh nhiều diễn biến, hiệu ứng tâm lý dễ buồn chán, trầm cảm, bi quan, nôn nóng, tổn thương, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, tác động xấu đến tâm lý, hiệu suất lao động... Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương hiện nay.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân ở Bình Dương – mấy vấn đề đặt ra từ thực tiễn khảo sát tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore”