Ứng dụng phương pháp quy hoạch toán học tối ưu hóa lượng khí nén bơm ép cho mỏ Đại Hùng, bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Trong khai thác du bằng phương pháp
gaslift, do lượng khí nén thường là có hn, nên
vấn đề tối ưu hóa việc phân bổ lượng khí nén cho
các giếng trong mt mỏ luôn được quan tâm. Đã
có mt số phương pháp tối ưu hóa cho nhóm
giếng khai thác gaslift Việt nam, nhưng chủ yếu
là sdụng phương pháp giải tích toán hc vi li
gii là tìm cc trcủa hàm đa biến. Bài báo này
sẽ đề cập đến vic áp dng một phương pháp tối
ưu hóa cho nhóm giếng khai thác gaslift phương pháp Quy hoch toán hc – ng dng
cho mỏ Đại Hùng bồn trũng Nam Côn Sơn Việt
Nam.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Ứng dụng phương pháp quy hoạch toán học tối ưu hóa lượng khí nén bơm ép cho mỏ Đại Hùng, bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam”