C0001004000biaC0001004000bia
C0001004000imgC0001004000img

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một Số 4(23) – 2015

Miễn phí!

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

 1. Những giá trị của Cách mạng Tháng Tám mang sang thế kỷ XXI
 2. Miền Đông Nam Bộ – Bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015)
 3. Triều Nguyễn với việc bảo vệ vùng biên giới ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX
 4. Chức năng xã hội của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo đối với cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại
 5. Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2006)
 6. Bảo tồn và phát huy các giá trị của tri thức địa phương ở các tộc người thiểu số trong bối cảnh hiện nay
 7. Tìm hiểu tri thức sử dụng cây cỏ trong chăm sóc sức khỏe của người M'Nông
 8. Một số biến đổi trong lễ hội Cúng Trăng của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay
 9. Nỗi ám ảnh của những cái bóng trong tập thơ Haiku "Chấm hoa vàng" của Hà Thiên Sơn
 10. Một cách hiểu về từ địa phương

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một Số 4(23) – 2015”