C0001000000bia

STUDY ON THE TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTEWATER USING EFFECTIVE BIOPRODUCT (EM) WITH FILTRATION COLUMN MODELS

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Today, the continuous development of industry has brought many economic benefits to humans, however, this also makes the environment more seriously polluted. In Vietnam, the pollution by wastewater, especially pollution by industrial wastewater are becoming increasingly popular due to the massive development of the industry. Therefore, the treatment of wastewater from industry have to be taken in priority. This research combined physical method and biology method to treat industrial wastewater. The filtration column model and microorganisms product (EM) were used in this study. The experiments arranged with four treatments and three replications. Effective bioproduct (EM) contents in the four treatments studied were: 0 mg/l, 3g/l, 4g/l and 5g/l. The monitoring indicators including: COD, SS, N-NH3, coliform, colour. The results indicated that: the treatment efficiency is highest for treatment having content of 4g/l. The treatment performance of
COD achivied by 63,50%, SS 33,33%, N-NH3 71,67%, coliform 47,06%, colour 43,12%.

 

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho con người. Tuy nhiên, cũng từ đây vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh ngày càng nặng hơn. Ở Việt Nam, hiện tượng ô nhiễm bởi nước thải đặc biệt là nước thải công nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến do sự phát triển ồ ạt của các ngành công nghiệp. Vì thế giải quyết ô nhiễm do nước thải công nghiệp gây ra cần được ưu tiên giải quyết. Nghiên cứu của chúng tôi đã kết hợp phương pháp vật lý (mô hình cột lọc ) và sinh học (chế phẩm sinh học). Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức, ba lần lập lại và có bổ sung chế phẩm sinh học. Hàm lượng chế phẩm sinh học được nghiên cứu là: 0g/l (đối chứng), 3g/l, 4g/l và 5g/l. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: COD, SS, N-NH3, coliform, độ màu. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy 4g/l chế phẩm sinh học cho hiệu suất xử lý tốt nhất với COD đạt 63,50%, SS đạt 33,33%, N-NH3 đạt 71,67%, coliform đạt 47,06%, độ màu đạt 43,12%.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “STUDY ON THE TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTEWATER USING EFFECTIVE BIOPRODUCT (EM) WITH FILTRATION COLUMN MODELS”