A0002005016img

QUY PHẠM VÀ BẤT QUY PHẠM TRONG THANH HIÊN THI TẬP CỦA NGUYỄN DU

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tính quy phạm trong văn học trung đại là thuật ngữ chỉ những khuôn thước, kiểu mẫu sẵn có, chúng tồn tại như là những nguyên tắc bắt buộc đối với nhà văn. Những quy phạm này rất chặt chẽ, từ ngôn ngữ, thể loại, người sáng tác, mục đích sáng tác, đề tài, ngôn từ cho đến nội dung văn học, chúng nhằm phục vụ mục đích chung là chở đạo, giáo huấn, nói chí của người quân tử. Tất cả những điều đó được kết hợp với những nội dung rút ra từ sách vở thánh hiền tạo nên những chuẩn mực tồn tại lâu bền trong văn học.

Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, khi đã có chuẩn mực thì sẽ có những biểu hiện đi ngược lại chuẩn mực đó, bởi không có gì là tuyệt đối, trong khi bản thân đời sống thực sự phong phú. Tính bất quy phạm ra đời trên cơ sở đó. Có lẽ khác với tính quy phạm, khó có thể liệt kê được thế nào là bất quy phạm một cách đầy đủ, hoặc nếu có thì chỉ có thể liệt kê những phương diện chính chứ không thể liệt kê nội dung cụ thể, bởi quy phạm là chuẩn mực, còn bất quy phạm là phá cách, là mỗi người một vẻ không theo khuôn mẫu nào nhất định. Chính vì lẽ đó, biểu hiện của tính bất quy phạm trong sáng tác của mỗi tác giả mỗi khác, và điều đó làm nên nét đặc biệt cho họ, tạo nên cái mà ngày nay chúng ta gọi là cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Ở đây chúng tôi khảo sát Thanh Hiên thi tập của Nguyễn Du cũng không nằm ngoài mục đích đó.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “QUY PHẠM VÀ BẤT QUY PHẠM TRONG THANH HIÊN THI TẬP CỦA NGUYỄN DU”