Áp dụng phương pháp ác suất theo mô hình Monte Carlo đánh giá ổn định mái dốc trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt đoạn qua huyện Khánh V nh, tỉnh Khánh H a

C0002000000bia

Áp dụng phương pháp ác suất theo mô hình Monte Carlo đánh giá ổn định mái dốc trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt đoạn qua huyện Khánh V nh, tỉnh Khánh H a

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Bài báo này trình bày phương pháp phân
tích xác suất ổn định mái dốc theo mô hình
Monte Carlo, kết quả đạt được là xác suất phá
hủy của mái dốc và chỉ số độ tin cậy của hệ số
an toàn có xét đến sự biến đổi ngẫu nhiên của
các tham số cơ lý đất đầu vào. Dựa vào các
thông tin này, các kỹ sư địa kỹ thuật có thể đưa
ra phưng án thiết kế các công trình ph ng tránh
một cách tối ưu. Thêm vào đó, bài báo cũng tổng
hợp và trình bày các phương pháp đơn giản để
xác định độ lệch chuẩn, ứng dụng xác suất phá
hủy và chỉ số độ tin cậy trong phân tích đánh giá

độ ổn định một số mái dốc trên tuyến đường Nha
Trang – Đà Lạt (Đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh
Khánh Hòa).

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Áp dụng phương pháp ác suất theo mô hình Monte Carlo đánh giá ổn định mái dốc trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt đoạn qua huyện Khánh V nh, tỉnh Khánh H a”