OPTIMALITY CONDITIONS FOR ALMOST ɛ -QUASISOLUTIONS OF A NONCONVEX OPTIMIZATION PROBLEM WITH AN INFINITE NUMBERS OF CONSTRAINTS

C0001000000bia

OPTIMALITY CONDITIONS FOR ALMOST ɛ -QUASISOLUTIONS OF A NONCONVEX OPTIMIZATION PROBLEM WITH AN INFINITE NUMBERS OF CONSTRAINTS

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Using a condition of generalized Karush-Kuhn-Tucker pair up to ɛ and based on a property of ε pseudoconvex applied for locally Lipschitz functions involved, we established some sufficient optimality conditions for almost ε-quasisolutions of a nonconvex optimization problem which has an infinite numbers of constraints.

 

Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker suy rộng chính xác đến ɛ và dựa trên tính chất ɛ -giả lồi áp dụng cho các hàm Lipschitz địa phương có trong bài toán, chúng tôi thiết lập một số điều kiện đủ tối ưu cho các hầu tựa ε nghiệm của bài toán tối ưu không lồi có vô hạn ràng buộc.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “OPTIMALITY CONDITIONS FOR ALMOST ɛ -QUASISOLUTIONS OF A NONCONVEX OPTIMIZATION PROBLEM WITH AN INFINITE NUMBERS OF CONSTRAINTS”