bia tap chi so 6bia tap chi so 6
C0001003005imgC0001003005img

Những trụ cột chính trị – xã hội của chính quyền đệ nhất cộng hòa ở miền Nam Việt Nam 1954 – 1963 45-52

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Chính quyền Đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1963) đã xây dựng và tạo ra nền tảng chính trị – xã hội gồm chế độ gia đình trị họ Ngô, giáo dân Công giáo di cư, Đảng Cần lao Nhân vị và Phong trào Cách mạng Quốc gia. Đây là những trụ cột về chính trị – xã hội tồn tại từ 1955 cho đến 1963 khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Đảng Cần lao Nhân vị và Phong trào Cách mạng Quốc gia tập hợp lực lượng tạo cơ sở xã hội cho chế độ, chống lại các lực lượng đối lập, giúp Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại… Hai tổ chức này, một chìm một nổi cộng với việc giao những vị trí then chốt trong Đảng Cần lao Nhân vị, trong chính quyền cho những người trong gia đình và lực lượng giáo dân di cư từ miền Bắc vào đã trở thành chỗ dựa chính trị – xã hội của chính quyền Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Chỗ dựa chính trị – xã hội của chính quyền Đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam giúp Ngô Đình Diệm làm tròn vai trò của mình trên "sân khấu" chính trị, thâu tóm quyền lực mà vẫn rêu rao cái gọi là “độc lập”, “dân chủ” ở miền Nam Việt Nam.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Những trụ cột chính trị – xã hội của chính quyền đệ nhất cộng hòa ở miền Nam Việt Nam 1954 – 1963 45-52”