A0001001000biaA0001001000bia
A0001001000imgA0001001000img

Kỷ yếu hội thảo: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức

Miễn phí!

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hội nhập thị trường tài chính là một phần quan trọng của quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC 2015). Các nước trong khối ASEAN phải chuẩn bị lộ trình cho hội nhập tài chính gồm: tự do hóa dịch vụ tài chính; tự do hóa tài khoản vốn và phát triển thị trường vốn; xây dựng hệ thống thanh toán chung. Hội nhập AEC không chỉ tạo ra nhiều cơ hội mà còn tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kế toán và kiểm toán. Trường Đại học Kinh tế – Luật cùng với Trường Đại học Mở TP.HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức” nhằm đánh giá sự chuẩn bị cũng như những tác động đối với doanh nghiệp sau khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập tài chính khu vực. Ngoài ra, Hội thảo khoa học cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM. Đáp ứng mục tiêu chủ đề hội thảo đưa ra, các bài nghiên cứu, các bài tham luận được Ban biên tập bố cục thành ba chủ đề chính sau đây:
– Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015
– Các vấn đề tài chính và ngân hàng trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
– Các vấn đề kế toán và kiểm toán trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Mã: A0001001000 Danh mục: , Từ khóa: , , ,
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

PHẦN 1: HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015
1. THỊ TRƯỜNG - HỘI NHẬP: ĐÍCH ĐẾN CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM - PGS.TS. Đặng Thái Hùng
2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN - Lê Công Thiện
3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) - TS. Nguyễn Hoàng Anh
4. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM - TS. Phan Khoa Cương, TS. Trần Thị Bích Ngọc, ThS. Phạm Quốc Khang
5. KHU VỰC TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ASEAN - ThS. Tô Thị Thanh Trúc
6. GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CẦN CHUẨN BỊ GÌ? - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền
7. CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: CÁC LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ - ThS. Trần Đức Tuấn
8. CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM - ThS. Hoàng Thọ Phú
9. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN - ThS. Trần Thị Trang, Hà Thị Thùy Trang
10. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ QUAN THEO HIỆP ĐỊNH ATIGA ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - ThS. Nguyễn Thị Đan Quế
PHẦN 2: CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
11. VIỆT NAM HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TRÁI PHIẾU DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG TỪ CÁC NƯỚC ASEAN+3: GÓC NHÌN TỪ HỢP PHẦN SÁNG KIẾN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÂU Á - Trần Thanh Tân
12. HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ SỰ CHUẨN BỊ CHO VIỆC GIA NHẬP AEC 2015 - ThS. Lê Nhị Năng
13.MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT ỔN TÀI CHÍNH VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ BIẾN ĐỘNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ASEAN - TS. Trần Hùng Sơn, NCS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc
14. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP AEC 2015 - TS. Nguyễn Ngọc Huy, TS. Nguyễn Anh Phong, CN. Ngô Phú Thanh
15. ĐỊNH VỊ VỊ THẾ CỦA THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC GIA ASEAN - NCS. Nguyễn Đình Thiên, NCS. Nguyễn Thanh Liêm
16. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - PGS. TS. Nguyễn Thị Loan
17. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - PGS.TS. Trần Huy Hoàng, ThS. Nguyễn Hữu Huân
18. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIA NHẬP AEC ĐẾN KINH TẾ- TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM - TS. Trần Thị Thu Hường
19. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VND TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền, Phạm Thị Quỳnh Mai, CN Nguyễn Văn Trỗi
20. ĐỘNHẠY CẢM TỶGIÁBẤT CÂN XỨNG - NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á - ThS. Lê Thị Hồng Minh, ThS. Huỳnh Thị Cẩm Hà
21.MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỀU HỐI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM - ThS. Hoàng Thị Phương Anh, CN. Châu Hoàng Thi
22.MỨC ĐỘ ĐẦU TƯ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH - NCS. ThS Lê Quang Minh, Dương Minh Toàn, CN. Ngô Phú Thanh
23. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: TRƯỜNG HỢP TỈNH LONG AN - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI HỘI NHẬP AEC - TS. GVC. La Xuân Đào, TS. Từ Văn Bình
24. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - PGS. TS Trương Đông Lộc
25. IMPACT OF ACCESS TO CREDIT ON HOUSEHOLDS POVERTY IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM - Vuong Quoc Duy, PhD
26. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ - TS. Vương Quốc Duy, ThS. Lê Minh Tuyền
27. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP - TS. Vương Quốc Duy, ThS. Nguyễn Thế Châu
28. TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO KINH TẾ VÀ DÂN CHỦ ĐẾN THAM NHŨNG TẠI CÁC QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI - ThS. Đặng Văn Cường
29. ĐỊNH HƯỚNG CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP GÓP PHẦN TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP AEC 2015 - NCS. Nguyễn Ngọc Điệp, TS. Nguyễn Anh Phong
30. NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ASEAN - TS. Phan Thị Linh
PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
31. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM - TS. Trần Khánh Lâm, CPA. Lê Thị Bích Hải
32. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CÀNH MỚI CỦA VIỆC HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á - NCS. Vũ Quốc Thông
33. NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP - ThS. Nguyễn Thị Lê Thanh
34. XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG VIỆT NAM - ThS. Phạm Quốc Thuần, TS. La Xuân Đào
35. BÀN VỀ TÍNH THÍCH ĐÁNG CỦA CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ThS. Phạm Quốc Thuần, PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng
36. MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ASEAN - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
37. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA DOANH NGHIỆP - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
38. THỰC TRẠNG TRÌNH BÀY THÔNG TIN BỘ PHẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - TS. Phạm Ngọc Toàn, ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy
39. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM KHI CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN HÌNH THÀNH - PGS.TS. Phan Đức Dũng, ThS. Phạm Anh Tuấn
40. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM NIÊM YẾT - SỰ SẴN SÀNG CHO QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ASEAN - TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
41. ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (IFRS FOR SMES) - LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC QUỐC GIA ASEAN - ThS. Hồ Xuân Thủy
42. BÀN VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÔNG TẠI CÁC QUỐC GIA ASEAN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM KHI GIA NHẬP AEC 2015 - TS. Phạm Quang Huy, ThS. Phùng Thế Vinh
43. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY MÔ CÔNG TY VÀ VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh, TS. Tăng Trí Hùng
44. QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHIẾU DÀNH CHO NHÂN VIÊN NHẰM GIỮ CHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHI CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN HÌNH THÀNH - PGS.TS. Phan Đức Dũng
45. DESIGN A BALANCE SCORECARD TO MEASURE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: VIETCOMBANK CASE - ThS. Doãn Thùy Dương, ThS. Phạm Ngọc Thu Trang
46. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN - PGS.TS. Trần Thị Giang Tân, TS. Trần Quốc Thịnh

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Kỷ yếu hội thảo: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức”