Kỹ thuật tự đồng bộ tín hiệu MPAM đơn cực trong OFDM và ứng dụng cho hệ thống quang vô tuyến

Hot
C0002000000bia

Kỹ thuật tự đồng bộ tín hiệu MPAM đơn cực trong OFDM và ứng dụng cho hệ thống quang vô tuyến

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hệ thống quang vô tuyến trong nhà được
quan tâm nhờ khả năng truyền dữ liệu tốc độ
cao mà không can nhiễu với sóng điện từ.
Ghép kênh phân chia tần số trực giao
(OFDM) có thể gửi luồng dữ liệu ở tốc độ
cao bằng cách dùng nhiều sóng mang con
trực giao. Gần đây nhiều nghiên cứu tập
trung vào việc tối ưu kỹ thuật OFDM cho hệ
thống quang vô tuyến. Khi sử dụng OFDM,
một trong những vấn đề quan trọng là xác
định khoảng tiền tố vòng và loại ra khỏi
khung dữ liệu trước khi tách sóng ở phía thu.
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một kỹ
thuật tự đồng bộ mới cho tín hiệu MPAM đơn
cực trong OFDM. Kỹ thuật này cho phép loại
bỏ khoảng tiền tố vòng ở một điểm bất kỳ
trong khung ký hiệu khi truyền tín hiệu
MPAM đơn cực. Kỹ thuật này có thể ứng
dụng phù hợp cho hệ thống băng rộng sử
dụng 2PAM hoặc 4PAM. Kết quả phân tích
toán học và mô phỏng cho thấy kỹ thuật này
có thể ứng dụng cho hệ thống OFDM quang
vô tuyến.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Kỹ thuật tự đồng bộ tín hiệu MPAM đơn cực trong OFDM và ứng dụng cho hệ thống quang vô tuyến”