bia tap chi so 6bia tap chi so 6
C0001003002imgC0001003002img

Hoạt động “thương hồ” của người Việt Nam Bộ

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Đã có nhiều công trình của các học giả thuộc các ngành khoa học khác nhau đã phác họa bức tranh toàn cảnh về vùng đất và con người nơi đây, vừa có nét chung của văn hóa Việt Nam, lại có nét riêng của một vùng văn hóa – “văn minh miệt vườn”, ”văn minh sông nước” – khác biệt nhiều khi so sánh với các vùng văn hóa khác. Tuy nhiên, có một lĩnh vực hoạt động kinh tế vừa thể hiện sự sáng tạo của cư dân, vừa góp phần làm nên nét văn hóa riêng của vùng chưa được nghiên cứu nhiều, đó là hoạt động “thương hồ” (buôn bán trên sông nước). Hoạt động thương hồ ở đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần phát triển cho vùng đất này, không chỉ thuần túy ở khía cạnh giao lưu kinh tế (thương mại), mà còn ở khía cạnh giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng cư dân trong vùng, và xa hơn nữa, với các tộc người bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Hoạt động “thương hồ” của người Việt Nam Bộ”