C0002000000bia

Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hệ thống quang vô tuyến trong nhà được
quan tâm nhờ khả năng truyền dữ liệu tốc độ
cao mà không can nhiễu với sóng điện từ.
Kỹ thuật đa đầu vào – đa đầu ra (MIMO) cho
phép truyền dữ liệu tốc độ cao hoặc cải thiện
chất lượng truyền. Ghép kênh phân chia tần
số trực giao (OFDM) có thể gửi luồng dữ liệu
ở tốc độ cao bằng cách dùng nhiều sóng
mang con trực giao. Bài báo này đề xuất hệ
thống quang vô tuyến dùng kỹ thuật MIMOOFDM.
Từng luồng dữ liệu trên mỗi anten
quang được tách ra bằng thuật toán ép
không. Tỉ lệ lỗi bit được ước lượng bằng
phương pháp biên độ véc-tơ lỗi (EVM). Kết
quả phân tích tỉ lệ lỗi bit (BER) cho thấy hệ
thống MIMO-OFDM quang vô tuyến đạt
được chất lượng cao hơn so với hệ thống
quang MIMO khi truyền tín hiệu qua kênh
truyền có phản xạ.

Hết hàng

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà”