C0002000000bia

Hành vi địa hóa của nguyên tố hiếm kết hợp với quá trình Laterite hóa tại tỉnh Đaklak, Nam Việt Nam

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Nhu cầu của nguyên tố hiếm (REE) ngày
càng cao phục vụ cho các ngành công nghiệp
hiện đại. Sự phong phú của REE giàu hơn so với
các kim loại quý như vàng hay bạc. Tuy nhiên,
ngun cung cp chyếu tp trung Trung Quc.
Thphn ca các sn phm ca REE là cao nht
trong năm 2009 (trên 90%) và được coi như
chiến lược quc gia. Ngành công nghip khai
thác mỏ ở Việt Nam được phát trin chyếu
phn phía bắc. Khoáng sản tụ kim loại chính
phân bố chủ yếu xung quanh Hà Nội, và khoáng
sản REE (Đồng Pao) cũng được thăm d ở tnh
Lai Châu. Mt khác, vài mbauxite min nam
Việt Nam và thăm d REE không thực hiện đủ. Vì
vy, vic nghiên cu vREE min Nam Việt
Nam rất có ý nghĩa. Mẫu được lấy t chyếu là
bazan và đá granit. Kiểu REE, thường phong phu
trong chondrite, trong đá basalt và laterite thì
giảm đều. Hàm lượng của REE thp (50-
180ppm). REE trong đá magnetite và laterite
không có Eu và Ce bất thường. Mặt khác, sáng
đá màu và laterites có dị thường âm Eu. Khoáng
sét đã được quan sát bng cách phân tích XRD.
Kết qucủa REE và chiết xuất liên tục chỉ ra rằng
các dạng HREE chịu thay đổi và hp thụ bởi sét
và LREE được thoát ra ngoài. Trong mẫu quặng
đuôi tại vị trí Stop 16 chỉ ra rằng nồng độ ca
HREE cao hơn khoảng 3 lần đến 5 ln so vi
trước khi tuyển rửa. Dị thường Eu bị ảnh hưởng
bởi môi trường có tính khử trong quá trình nguội
lạnh magma, và đồng thời xem xét dị thường Ce
xảy dưới sự thay đổi dạng tồn tại của Ce (Ce3+ để
Ce4+). CeO2 là không hòa tan với nước trong
đất. T phân tích XRD, nguyên nhân của nồng
độ HREE trong xử lý nước do các các khoáng
cht sét.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Hành vi địa hóa của nguyên tố hiếm kết hợp với quá trình Laterite hóa tại tỉnh Đaklak, Nam Việt Nam”