bia tap chi so 6bia tap chi so 6
C0001003007imgC0001003007img

Dung Giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’Nông ở tỉnh Đắk Nông

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Nghi lễ vòng đời là hệ thống nghi lễ chính phản ánh đặc trưng văn hóa truyền thống của người M’nông. Thông qua những nghi lễ liên quan đến sinh đẻ và thời thơ ấu, tuổi trưởng thành, tuổi già và tang ma, giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’nông được bộc lộ khá cụ thể. Bài nghiên cứu tập trung làm rõ ba giá trị cơ bản là giá trị nhân sinh, giá trị tâm linh, giá trị đạo đức trong hệ thống nghi lễ vòng đời của người M’nông ở tỉnh Đăk Nông.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Dung Giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’Nông ở tỉnh Đắk Nông”