C0001004000biaC0001004000bia
C0001004004imgC0001004004img

Chức năng xã hội của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo đối với cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu về chức năng mà quần thể các di tích tín ngưỡng – tôn giáo hiện tồn ở Cù Lao Phố đảm nhận trong quá trình tương tác với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân nơi đây. Từ mối liên hệ giữa di tích và cộng đồng trên phương diện cấu trúc – chức năng, chúng tôi nêu ra quan điểm đối với vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích tín ngưỡng – tôn giáo của vùng đất Cù Lao Phố trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của vùng hiện nay.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Chức năng xã hội của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo đối với cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại”