Biểu hiện nội bào và khảo sát khả năng tinh chế protein tái tổ hợp trong Bacillus subtilis sử dụng chỉ thị GFP

C0002000000bia

Biểu hiện nội bào và khảo sát khả năng tinh chế protein tái tổ hợp trong Bacillus subtilis sử dụng chỉ thị GFP

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Bacillus subtilis và Escherichia coli là hai
mô hình nghiên cứu đối với vi khuẩn Gram
dương và Gram âm, đồng thời cũng là hai hệ
thống vi khuẩn được sử dụng nhiều trong
lĩnh vực công nghệ protein tái tổ hợp. So với
E. coli, B. subtilis tuy có nhiều ưu điểm hơn,
nhất là không lẫn nội độc tố trong sản phẩm,
nhưng các nghiên cứu cũng như công nghệ
nền phục vụ việc biểu hiện và tinh chế
protein tái tổ hợp ở vi khuẩn Gram dương
này vẫn chưa được quan tâm rộng rãi. Một
số nghiên cứu trước đây đã phát triển thành
công hệ thống vector pHT cho phép biểu
hiện protein tái tổ hợp trong B. subtilis một
cách hiệu quả nhưng vẫn chưa tiến hành
tinh chế và thu nhận protein mục tiêu. Ở
nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục sử dụng
hệ thống pHT trong B. subtilis để đánh giá
khả năng biểu hiện nội bào của protein chỉ
thị GFP sau khi đã dung hợp với một đuôi
tinh chế, đồng thời thử nghiệm khả năng tinh
chế protein mục tiêu. Vector biểu hiện được
thiết kế mang gen gfp dung hợp với vùng
gen mã hóa đầu N của protein LysS
(LysSN), đuôi Histag và vị trí nhận biết đặc
hiệu của TEV protease nhằm tăng cường
khả năng biểu hiện protein mục tiêu cũng
như giúp tinh chế và cắt bỏ đuôi dung hợp.
Kết quả cho thấy vector này cho phép biểu
hiện hiệu quả protein dung hợp LysSN
6xHis-TEV-GFP trong B. subtilis, protein
mục tiêu có thể được tinh chế thông qua cột
Ni2+, đuôi dung hợp có khả năng được cắt bỏ
hoàn toàn bởi TEV protease. Phân đoạn
protein sau khi tinh sạch được xác định khối
lượng phân tử bằng phân tích LC-MS cho
thấy GFP tái tổ hợp đã được cắt bỏ đuôi
dung hợp một cách chính xác và được thu
nhận với độ tinh sạch cao. Nghiên cứu này
cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng hệ
thống vector pHT và chủng chủ an toàn B.
subtilis để biểu hiện nội bào và tinh chế
protein tái tổ hợp.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Biểu hiện nội bào và khảo sát khả năng tinh chế protein tái tổ hợp trong Bacillus subtilis sử dụng chỉ thị GFP”