C0001004000biaC0001004000bia
C0001004005imgC0001004005img

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2006)

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Quá trình biến đổi kinh tế ở thành ph H Ch Minh TP.HCM) trong 20 năm đầu đổi mới là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ hai thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể) chuyển đổi thành sáu thành phần kinh tế, từ quan hệ cấp phát – giao nộp sang quan hệ thị trường, quá trình biến đổi cơ chế quản lý kinh tế khơi thông các ngu n lực và nhờ đó kinh tế TP.HCM đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế và t c độ tăng trưởng GDP.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2006)”