B0001001008img

Tiếng anh chuyên ngành Xã hội học (English for sociology)

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, tập 2 là quyển sách thứ hai trong bộ 3 quyển dành cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP HCM. Bộ sách này bao gồm các chủ đề, các loại văn bản và cấu trúc ngôn ngữ khác nhau mà sinh viên có thể gặp phải trong các bài đọc chuyên ngành bằng tiếng Anh.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Tiếng anh chuyên ngành Xã hội học (English for sociology)”