B0001006004img

Tiếng Anh chuyên ngành THƯ VIỆN & THÔNG TIN Tập 2

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Cũng như Tập 1, Tập 2 vẫn chủ yếu tập trung vào việc phát triển các kỹ năng Đọc-Hiểu nhằm giúp sinh viên có thể đọc được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực của mình. Các kỹ năng Đọc-Hiểu đã được giới thiệu trong Tập 1 sẽ được ôn lại. Các thuật ngữ chuyên môn sẽ được tập trung nghiên cứu và sinh viên được yêu cầu phải tìm ra cách diễn tả chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình (dịch ra tiếng Việt). Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm vào một số bài tập dịch Anh-Việt với những bài viết hoặc bài báo với độ dài vừa phải, có liên quan đến chuyên ngành Thư viện và Thông tin, nhằm giúp cũng cố phần Đọc-Hiểu ở trên và cũng giúp sinh viên làm giàu thêm vốn từ vựng chuyên ngành của mình.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Tiếng Anh chuyên ngành THƯ VIỆN & THÔNG TIN Tập 2”