B0001007003img

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay chỉ có một mục tiêu nhỏ bé là giới thiệu một số vấn đề cơ bản nhất về loại hình, kỹ thuật, cách phân tích, viết báo cáo và đạo đức của nhà nghiên cứu trong phương pháp nghiên cứu định tính. Đây là phương pháp giúp ta đi sâu vào vấn đề, nắm bắt những thông tin quan trọng mà bản thân nghiên cứu thực chứng qua con số không thể nói lên hết được. Phương pháp này cũng bổ sung rất tốt cho phương pháp định lượng, làm cho các con số vô tri trở nên sống động và cụ thể hơn.

  • Đánh giá (1)

1 đánh giá cho PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

  1. 5 trên 5

    Cuốn sách rất bổ ích cho những người làm nghiên cứu định tính với các hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu


Thêm đánh giá