B0001006003img

NHẬP MÔN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC

15 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Quyển sách của tác giả Robert Layton là một giáo trình nhập môn về lý thuyết nhân học. Tác giả đặt trọng
tâm vào những lý thuyết nhân học từ thập kỷ 1930 cho đến nay. Tuy nhiên, tác giả cũng có trình bày về những lý thuyết cổ điển của Hobbes, Rousseau, và nhất là của Karl Marx và Emile Durkheim vốn ảnh hưởng nhiều đến lý thuyết nhân học. Tác giả cũng đã đưa ra nhiều thí dụ cụ thể để giúp sinh viên và người đọc hiểu rõ hơn những lý thuyết vốn trừu tượng.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “NHẬP MÔN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC”