NHÂN HỌC VỀ THÂN TỘC, DÒNG HỌ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

B0001007005img

NHÂN HỌC VỀ THÂN TỘC, DÒNG HỌ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Con người là một động vật xã hội, con người hơn hẳn bố mẹ dượng của mình là tính xã hội và nhu cầu được sống chung với người khác. Khi một đứa trẻ được sinh ra, chúng chỉ có thể biết tồn tại như một bản năng sinh học: khóc, nằm, bò, đi; để có thể sống được, chúng phải dựa vào người khác. Khi đã qua giai đoạn tuổi thơ, chúng vẫn không thể tồn tại một mình mà vẫn tiếp tục cần người khác. Con người sẽ bị tiêu diệt nếu không có văn hóa và những người khác sống cùng với mình. Những tổ chức xã hội đầu tiên mà con người sáng tạo ra là thân tộc và dòng họ, hôn nhân và gia đình. Đây là các thiết chế xã hội căn bản và đầu tiên của mỗi tộc người; nhưng các tổ chức này lại không giống nhau, nó là một sự lựa chọn đa dạng và sáng tạo của từng nhóm người. Chính vì vậy thiết chế thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình chứa đựng và cấu trúc hóa nhiều giá trị, chuẩn mực văn hóa và đặc trưng xã hội của mỗi tộc người.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “NHÂN HỌC VỀ THÂN TỘC, DÒNG HỌ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH”