B0001006002img

LỊCH SỬ BANG GIAO VIỆT NAM – ĐÔNG NAM Á

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX, khu vực Đông Nam Á đã trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà Đông Phương học do tính chất quan trọng và nổi bật về vị trí địa lý mang tính chất chiến lược của nó. Tiếp đó, những khám phá mới về những bước đi đầu tiên của loài người, tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước sôi động cùng với sự xác lập thường xuyên mối liên hệ của khu vực này với thế giới… đã đưa Đông Nam Á trở thành một trong những khu vực có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ lịch sử thế giới. Cho đến nay, mặc dù còn có những ý kiến khác nhau về tiến trình lịch sử cũng như vị trí và vai trò của Đông Nam Á trong lịch sử văn minh nhân loại, song không còn ai nghi ngờ gì nữa về sự hiện diện và quá trình phát triển liên tục với những tính cách hết sức riêng biệt của nó.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “LỊCH SỬ BANG GIAO VIỆT NAM – ĐÔNG NAM Á”