B0001007002img

HÁN VĂN THỜI LÝ – TRẦN

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hán văn thời Lý – Trần là một trong số các môn học nằm trong khối kiến thức giáo dục chuyên ngành Hán Nôm thuộc Khoa Văn học và Ngôn ngữ, vì vậy cần phải biên soạn một cuốn giáo trình để đáp ứng việc học tập chữ Hán của sinh viên chuyên ngành. Với mục đích chính để sinh viên ghi nhớ được số lượng chữ Hán phong phú, cách dùng các từ ngữ Hán văn thông dụng, cũng như thông qua văn bản chữ Hán để hiểu thêm các lớp nghĩa của nguyên tác và bước đầu tiếp cận nguyên tác qua thư tịch cổ Hán văn Việt Nam, chúng tôi đã tuyển chọn những tác phẩm Hán văn của các tác giả khá tiêu biểu thời Lý – Trần để làm tư liệu học tập.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “HÁN VĂN THỜI LÝ – TRẦN”