B0001002007img

GIÁO TRÌNH SPSS

15 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới và cũng như ở Việt Nam, việc sử dụng các phương pháp và kết quả của thống kê toán học trên máy tính với các chương trình mẫu có sẵn đã trở thành một công cụ đắc lực và không thể thiếu được trong công tác nghiên cứu xã hội, nhất là đối với những ngành khoa học xã hội và nhân văn. Và SPSS là một trong những công cụ hỗ trợ khá tốt cho công tác nghiên cứu về những ngành khoa học xã hội và nhân văn.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “GIÁO TRÌNH SPSS”