B0001007006img

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

15 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Quản trị văn phòng là hoạt động có tính tất yếu và quan trọng trong mọi cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng thông tin hết sức mạnh mẽ và đất nước ta đang tiến lên theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới hiện nay, văn phòng với “tầm quan trọng đặc biệt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn và cũng dành được sự quan tâm nhiều hơn, từ người lãnh đạo, công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp cho đến những người làm công việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về công tác văn phòng.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG”