B0001008000img

GIÁO TRÌNH BÁO TRỰC TUYẾN

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Lịch sử truyền thông đã chỉ ra rằng sự hình thành và phát triển của một loại hình báo chí thường gắn liền với những phát minh khoa học công nghệ nhất định. Báo in ra đời sau khi Johannes Gutenberg phát minh ra máy in khuôn (in typo) từ thế kỷ XV. Phát thanh ra đời những năm 1920 sau khi nhân loại khám phá ra sóng âm thanh và phát minh cơ chế phát sóng giọng nói và âm nhạc. Truyền hình phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1940 cũng nhờ những phát minh công nghệ truyền dẫn trước đó. Sự ra đời của báo trực tuyến dựa trên hai phát minh khoa học công nghệ vô cùng quan trọng, đó là Internet và World Wide Web.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “GIÁO TRÌNH BÁO TRỰC TUYẾN”