B0001001002img

COURSEBOOK OF ENGLISH FOR JOURNALISM – BOOK TWO

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Nối tiếp quyển 1, giáo trình tiếng anh chuyên ngành báo chí quyển 2 tiếp tục cung cấp cho sinh viên về các kiến thức trong báo chí và các bài tập ứng dụng. Thông qua đó, sinh viên có thể nâng cao kiến thức và cải thiện trình độ tiếng anh của bản thân.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “COURSEBOOK OF ENGLISH FOR JOURNALISM – BOOK TWO”