B0001001001img

COURSEBOOK OF ENGLISH FOR JOURNALISM – BOOK ONE

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Giáo trình này được biên soạn cho các sinh viên thuộc chuyên ngành báo chí của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, xuất bản năm 2002. Giáo trình đề cập đến các vấn đề như: sức mạnh của báo chí, nghề làm báo, ngôn ngữ trong tin tức, tiêu đề,… Giáo trình này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về báo chí thông qua việc dịch bài và học các cấu trúc ngữ pháp trong chuyên ngành báo chí.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “COURSEBOOK OF ENGLISH FOR JOURNALISM – BOOK ONE”