B0001002000img

CẤU TẠO TỪ TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI

10 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hướng dẫn này bao gồm một phần của khóa học ngôn ngữ hiện đại của Nga – ” Lời hình ” . Nó nhằm mục đích để cung cấp cho một ý tưởng về hình vị của tiếng Nga , cấu tạo từ tiếng Nga – hình vị và cấu trúc hình thành các từ Nga . Hướng dẫn dành cho sinh viên và các bậc thầy trong những đặc trưng của tiếng Nga , cũng như cho các học giả và bất cứ ai quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Nga .

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “CẤU TẠO TỪ TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI”