CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG NHÂN HỌC – TIẾP CẬN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

B0001006000img

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG NHÂN HỌC – TIẾP CẬN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

15 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tôi viết quyển sách này để giúp cho các sinh viên thu thập dữ liệu tin cậy từ những kinh nghiệm điền dã đầu tiên của mình được dễ dàng hơn. Chúng ta có thể nghi ngờ các cách giải thích của nhau về việc tại sao người Ấn Độ giáo lại không ăn thịt bò và tại sao ở một số nền văn hóa, người mẹ lại ngược đãi con cái của họ nhiều hơn là người cha. Đó chính là cách phát triển kiến thức. Tuy vậy, dù cho định hướng lý thuyết của chúng ta có là gì đi nữa thì tất cả chúng ta đều cần dữ liệu để kiểm chứng các cách giải thích. Các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu thuộc về tất cả chúng ta.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG NHÂN HỌC – TIẾP CẬN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG”