Khoa học tự nhiên

 • Thiết lập quy trình điện biến nạp cho Bacillus subtilis 1012 và WB800N

  0 trên 5

  Bacillus subtilis là chủng chbiu hiện
  mang nhiều ưu điểm nổi bật như không sinh
  độc tố, tiết được protein mục tiêu ra môi
  trường nuôi cấy, khoảng 60 % protein công
  nghiệp được sản xuất từ các chủng Bacillus.
  Để có thể sử dụng B. subtilis trong nghiên cứu
  và làm chủng chủ trong biểu hiện protein tái
  tổ hợp, các phương pháp về kỹ thuật di truyền
  cần được phát triển. Một trong các phương
  pháp mà nhiều nhà khoa học quan tâm là điện
  biến nạp để đưa DNA trực tiếp vào tế bào.
  Tuy nhiên một vấn đề gặp phải là hiệu suất
  biến nạp DNA vào B. subtilis còn thấp và
  không ổn định giữa các chủng khác nhau gây
  trở ngại cho các thao tác di truyền. B. subtilis
  1012 và WB800N được sử dụng phổ biến
  trong nghiên cứu cơ bản và làm chủng chủ
  biểu hiện protein tái tổ hợp trong thời gian gần
  đây, nhưng phương pháp điện biến nạp cho
  hai chủng này vẫn chưa được thiết lập. Trong
  nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng plasmid
  pHT10-gfp+ để tiến hành thiết lập quy trình
  điện biến nạp cho các chủng B. subtilis 1012
  và WB800N. Các kết quả về ảnh hưởng của
  thời điểm thu mẫu, nồng độ và thời gian ủ
  lysozyme, hiệu điện thế và lượng DNA s
  dụng lên tần suất biến nạp đã được khảo sát
  trong nghiên cứu này để hình thành qui trình
  điện biến nạp.

  5 ePoint
 • Thử nghiệm tạo chế phẩm có hoạt tính kháng oxy hóa từ Spirulina platensis và vàng nano

  0 trên 5

  Sự oxy hóa bên trong cơ thể liên quan
  đến quá trình sản sinh các gốc tự do, những
  gốc tự do này tăng quá mức sẽ làm hư hỏng
  các phân tử quan trọng như protein, DNA, và
  gây lão hóa sớm. Sự oxy hóa biểu hiện ở làn
  da dưới dạng các nếp nhăn, đốm tàn nhang
  và nhiều triệu chứng bệnh nghiêm trọng khác.
  Trong nghiên cứu này, các thử nghiệm hiệu
  ứng bắt gốc tự do bằng phương pháp ABTS
  với hỗn hợp dung dịch: sinh khối vi khuẩn lam
  Spirulina platensis, vàng nano (AuNP: 10
  nm), vitamin C được thiết lập tạo chế phẩm
  kháng oxy hóa dạng paste nhằm góp phần
  đáp ứng nhu cầu về sản phẩm chăm sóc da
  có nguồn gốc thiên nhiên và kháng oxy hóa
  hiệu quả. Dịch paste với các thành phần trên
  và chất làm dầy polyvinyl pyrrolidone (PVP)
  được khử trùng bằng phương pháp chiếu xạ
  và kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật. Kết quả
  cho thấy mỹ phẩm dạng paste với tỉ lệ phối
  trộn: 1000 ppm S. platensis, 10 ppm AuNP,
  và 10 ppm vitamin C có khả năng bắt gốc tự
  do cao, đạt hiệu suất 95 % sau 30 phút, và
  100 % sau 120 phút. Với liều chiếu xạ 16 kGy
  cho kết quả khử trùng tốt nhất, không phát
  hiện vi sinh vật trong dịch paste. Như vậy, chế
  phẩm dạng paste kháng oxy hóa kết hợp ba
  thành phần chính là S. platensis, vàng nano,
  và vitamin C với chất làm dầy PVP cho thấy
  có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực m
  phẩm, đặc biệt là làm trẻ hóa da mặt.

  5 ePoint
 • Tiến hóa kiến tạo và tiềm năng dầu khí rìa thềm lục địa Việt Nam

  0 trên 5

  Kết qukho sát thi gian qua cho thy
  rìa thm lục địa Vit nam tn ti các btrm tích
  Đệ tam có tiềm năng về du khí. Các bnày
  được th a nhận hình thành vào đầu Oligocen
  trên móng lục địa có tui Mesozoi vi các trm
  tích lục nguyên tướng châu thổ. Vào đầu Miocen
  các bể được mrng, liên kết với tướng bin và
  châu thln tiến (prograding delta) phrng
  khp thm lục địa. T Miocen trung đến hiện nay
  vi smrng ca Biển Đông, sự st lún khu
  vực và dao động mực nước đại dương đã tạo s
  phát triển các trầm tích biển khơi và bin sâu vi
  các tướng sét turbidit, đá vôi thềm xen vi các
  thsan hô ám tiêu. Các thandesit, basalt có th
  được hình thành dng các dyke và lp phliên
  quan đến các hoạt động nghịch đảo kiến to vào
  cuối Oligocen, đầu Miocen giữa và đặc bit vào
  cui Miocen Pliocen. Các btrầm tích Đệ tam
  này được đánh giá có tiềm năng dầu khí và cn
  được nghiên cu và tìm kiếm thăm d . Rủi ro ln
  nht là công nghkhoan và khai thác vùng bin
  sâu và vốn đầu tư lớn.

  5 ePoint
 • Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít

  0 trên 5

  Nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi
  FGF-2, hay còn gọi là bFGF (basic
  Fibroblast Growth Factor) là một protein đa
  chức năng, tham gia điều hòa quá trình tăng
  sinh và biệt hóa của nhiều loại tế bào. Hiện
  nay, FGF-2 người tái tổ hợp (rhFGF2) được
  ứng dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm ydược, mỹ phẩm, nuôi cấy tế bào gốc…Trong
  nghiên cứu này chúng tôi tiến hành lên men
  chủng Escherichia coli mang vector tái tổ
  hợp chứa gen mã hóa protein FGF2 ở qui
  mô một lít để thu nhận một lượng lớn protein
  FGF-2. Hiệu quả của quá trình lên men được
  đánh giá dựa trên đường cong tăng trưởng
  của chủng, lượng sinh khối khô cũng như
  lượng FGF2 thu được từ một lít dịch lên
  men. Tế bào sau khi thu nhận được phá vỡ
  bằng áp suất cao. Sau đó, FGF2 từ dịch
  đồng nhất tế bào được tinh sạch bằng sắc kí
  trao đổi cation và sắc kí ái lực với heparin.
  Độ tinh sạch và hiệu suất tinh chế FGF-2
  được đánh giá bằng phương pháp đo
  Bradford, nhuộm bạc và phần mềm Quantity
  One. Kết quả thu được từ một lít dịch lên
  men cho thấy lượng sinh khối khô thu được
  khoảng 5,2 g/l, lượng FGF2 đạt khoảng
  230 mg/l. FGF-2 qua hai bước tinh chế đạt
  độ tinh sạch 97,1 % và hiệu suất thu hồi
  khoảng 46,08 %.

  5 ePoint
 • Tính toán tiết diện Compton của nhôm, sắt,đồng, thép C45 và thép CT3 trong vùng năng lượng 250 keV–2600 keV

  0 trên 5

  Trong công trình này, tiết diện tán xạ
  Compton đối với một số vật liệu như nhôm,
  sắt, đồng, thép C45 và CT3 đã được tính
  toán bằng chương trình Mathematica và
  Fortran 95 cho vùng năng lượng từ 250 keV
  đến 2600 keV. Bên cạnh đó, chương trình
  MCNP5 và thực nghiệm đã sử dụng kỹ thuật
  gamma truyền qua để xác định hệ số suy
  giảm tuyến tính từ đó tính toán tiết diện
  Compton. Độ sai biệt lớn nhất 6 % cho thấy
  chương trình tính toán phù hợp tốt với cơ sở
  dữ liệu NIST, chương trình MCNP5 và thực
  nghiệm.

  5 ePoint
 • Tối ưu hóa tính chất quang điện màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb (ATO) loại p được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron

  0 trên 5

  Màng SnO2 pha tạp Sb (ATO) được chế
  tạo từ bia gốm hỗn hợp (SnO2+ Sb2O3) bằng
  phương pháp phún xạ magnetron dòng một
  chiều (DC) trong khí nền Ar ở áp suất 2,10-3
  torr. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD), hiệu ứng Hall
  và phổ truyền qua UVVIS được sử dụng để
  khảo sát đặc trưng của màng. Nhiệt độ đế
  của màng được khảo sát theo hai cách, cách
  thứ nhất màng được ủ trong khí Ar sau khi
  được lắng đọng ở nhiệt độ phòng, cách thứ
  hai màng được lắng đọng trực tiếp theo nhiệt
  độ đế. Kết quả cho thấy, màng ATO được
  tạo theo ch thứ nhất dễ dàng cho loại p
  hơn. Màng có tính chất điện loại p, có cấu
  trúc đa tinh thể bốn phương (tetragonal – tứ
  giác) rutile của màng SnO2 tinh khiết, và có
  độ truyền qua trong vùng khả kiến trên 80 %
  ở nhiệt độ ủ tối ưu 500 0C. Tính chất điện
  của màng tốt nhất với điện trở suất, nồng độ
  lỗ trống và độ linh động tương ứng là
  0,55 .cm, 1,2.1019 cm-3 và 0,54 cm2V1s-1
  phần trăm Sb2O3 tối ưu trong bia là 10 % wt.

  5 ePoint
 • Tối ưu hóa việc gắn probe DNA bằng liên kết cộng hóa trị trên cảm biến điện hóa sợi nano vàng

  0 trên 5

  Tối ưu hóa việc cố định probe DNA lên
  bề mặt điện cực vàng có vai trò quan trọng
  cho sự phát triển của các cảm biến sinh học
  DNA. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã
  tiến hành khảo sát và tìm ra nồng độ probe
  tối ưu sử dụng để gắn trên điện cực, đồng
  thời xác định nồng độ tối ưu của tác nhân cố
  định probe (mercaptohexanol) để cho hiệu
  quả lai hóa tối ưu nhất. Mật độ bề mặt của
  probe DNA được kiểm soát bằng cách ủ kết
  hợp probe đã biến đổi bởi thiol với
  mercaptohexanol. Giữa tỉ lệ mol và mật độ
  probe bao phủ mối tương quan tuyến
  tính, do đó bằng cách áp dụng nồng độ
  probe khác nhau trong quá trình chế tạo cảm
  biến, chúng tôi có thể kiểm soát được mật độ
  phân tử của các probe DNA trên bề mặt điện
  cực. Kết quả cho thấy với nồng độ probe
  500 nM và 1.5 mM mercaptohaxenol thì có tỉ
  lệ phần trăm thay đổi tối đa trong cường độ
  dòng khi lai ghép với DNA mục tiêu.

  5 ePoint
 • Tổng hợp chitosan tan trong nước ứng dụng trong y sinh

  0 trên 5

  Chitosan (CS) có độ deacetyl hóa (DDA)
  cao được cho phản ứng với anhydride acetic
  (Ac2O) tạo thành chitosan có DDA khác
  nhau phụ thuộc tỉ lệ CS/Ac2O. Cấu trúc phân
  tử của sản phẩm được xác định bằng quang
  phổ hồng ngoại (FTIR), phổ cộng hưởng từ
  hạt nhân 1H NMR,13C NMR và phân tử lượng
  được xác định bằng phương pháp GPC.
  DDA của sản phẩm giảm khi tăng tỉ lệ
  CS/Ac2O. Sản phẩm có DDA dưới 80 % đều
  tan trong nước với khoảng pH rộng. Có thể
  dùng sản phẩm chitosan tan trong nước vào
  nhiều ứng dụng y sinh như chế tạo hệ dẫn
  truyền thuốc hoặc chức năng hóa hạt nano
  oxide sắt từ.

  5 ePoint
 • Tổng hợp tiếng nói sử dụng Mô hình Markov ẩn trên nền DSP

  0 trên 5

  Tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp
  thống kê Mô hình Markov ẩn (HMM) đã trở
  nên phổ biến trong những năm gần đây và
  hầu hết được thực hiện trên máy tính cá
  nhân (PC). Để có thể triển khai trên thực tế
  hiệu quả thì hệ thống phải được thực hiện
  trên một hệ thống nhúng cụ thể. Bài báo này
  trình bày phương pháp tổng hợp tiếng nói
  trên nền DSP (digital signal processing).
  Bằng các phương pháp tối ưu hóa, chất
  lượng tiếng nói tạo ra và thời gian xử lý trên
  board DSP có chất lượng tương đương với
  tổng hợp tiếng nói trên máy tính cá nhân.

  5 ePoint
 • Tổng hợp và nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu nhựa hỗn hợp polypropylene/TiO2 – nano Ag nhằm ứng dụng để khử khuẩn

  0 trên 5

  Trong nghiên cứu này, vật liệu
  composite PP/ TiO2 nano Ag đã được tổng
  hợp thành công bằng phương pháp phối trộn
  nóng chảy giữa hỗn hợp bột TiO2 nano Ag
  với nhựa nền PP. Cấu trúc vật liệu được
  khảo sát bằng các phương pháp phân tích
  ảnh TEM và SEM. Kết quả cho thấy, các hạt
  TiO2 – nano Ag gắn trên nhựa nền PP có
  kích thước khoảng 30 – 60 nm. Tính chất cơ
  lý của vật liệu được khảo sát thông qua
  phương pháp đo uốn và giản đồ DSC. Kết
  quả cho thấy, tính chất cơ lý của composite
  tăng so với nhựa PP nguyên chất. Ngoài ra,
  sự ức chế phát triển của vi khuẩn ở nồng độ
  bạc thấp và sự phân bố tốt của TiO2 – nano
  Ag trên nền nhựa PP thông qua các kết quả
  của phổ EDX, giản đồ XRD và khả năng diệt
  khuẩn E. coli tốt của vật liệu đã chứng tỏ PP
  là chất nền thích hợp đối với tác nhân chống
  khuẩn TiO2 nano Ag.

  5 ePoint
 • Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope không liên tục được dự đoán từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1

  0 trên 5

  Nhm phát trin vc-xin có hiu lc đối vi virus dbiến đổi như virus cúm H5N1, chúng tôi sdng công cTin Sinh hc để dự đoán các epitope bo tn tcác kháng nguyên ca virus dùng làm vt liệu để phát trin vc-xin đa giá phòng chủng virus cúm này. Vi cách tiếp cận này, chúng tôi đã dự đoán được mt epitope không liên tnhn din bi tế bào B, là mt peptide g14 acid amin, cha các acid amin gn nhau về cu trúc trên vùng bo tn kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1. Để làm tăng tính sinh min dịch đặc hiu ca epitope tế bào B này, chúng tôi đã sử dng kthut tái thgen vi chng chlà vi khun Escherichia coli để tng hp epitope tế bào B này dướdng protein có trình tpeptide lp li 3 lvà dung hp vi kháng nguyên flagellin H:1,2 ca Salmonella Typhimurium. Tính sinh min dch ca dạng epitope được tng hp hóa hc và epitope tái thợp được tng hợp trong E. coli này được kim tra bng cách gây min dch trên chut. Bằng phương pháp c chế ngưng kết hng c(Hemagglutination inhibition – HI), chúng tôi đã chứng minh được rng chai loi kháng huyết thanh thu nhận được tchuột đượtiêm epitope tái thp dng dung hp vkháng nguyên flagellin H:1,2 ca S. Typhimurium hoc chuột được tiêm epitope tng hp hóa học đều có khả năng nhậdin và c chế đặc hiu hoạt tính ngưng kếhng cu ca các kháng nguyên virus cúm A/Vietnam /CL26/2004 (H5N1) và A/H5N1/Chicken13/ Vietnam /LA/ 2006 phân lp tcác bnh phẩm người và gà ViNam.

  5 ePoint
 • Tổng hợp vật liệu hạt nano oxit sắt từ trên nền graphen

  0 trên 5

  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng
  phương pháp đồng kết tủa kết hợp với
  phương pháp khử in situ để tổng hợp
  graphen/Fe3O4 ứng dụng vật liệu tổng hợp
  được để hấp phụ các chất nhuộm màu trong
  xử lý môi trường. Quá trình tổng hợp bao gồm
  phản ứng đồng kết tủa dung dịch muối FeCl2
  và FeCl3 để tạo thành hạt nano Fe3O4 và các
  hạt nano được phân tán ổn định trong môi
  trường nhờ hợp chất chitosan tan trong nước.
  Đồng thời, graphen oxit (GO) bị khử để tạo
  thành graphen nhờ chất khử là axit Lascorbic. Cấu trúc, hình thái, từ tính và các
  tính chất của vật liệu được chứng minh bởi
  các phương pháp phân tích như: FTIR, XRD,
  TEM, SEM, VSM và TGA. Với phương pháp
  tổng hợp hiệu quả, ổn định và thân thiện môi
  trường, chúng tôi đã tổng hợp được các hạt
  nano Fe3O4 có kích thước hạt từ 9-15 nm
  phân bố đan xen trên các tấm graphen có độ
  dày khoảng đơn lớp và vài đơn lớp. Vật liệu
  tổng hợp được có độ từ hóa bão hòa là 41
  emu/g. Kết quả của thí nghiệm hấp phụ cho
  thấy mô hình hấp phụ Rhodamin B phù hợp
  với phương trình đẳng nhiệt Langmuir hơn là
  Freunlich. Độ hấp phụ cực đại đạt được 38
  mg/g.

  5 ePoint
 • TRONG ĐỒNG TẠO SINH GIÁ TRỊ DỊCH VỤ, SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN TỪ BÊN NÀO? MỘT NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH.

  0 trên 5

  Theo lý thuyết lợi thế về nguồn lực và quan điểm trọng dịch vụ (SDL), giá trị dịch vụ là do khách
  hàng và nhà cung cấp đồng tạo sinh. Từ đó vấn đề đặt ra là sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đến
  từ bên nào, khách hàng hay nhà cung cấp? Để trả lời, bài báo này xây dựng và kiểm định mô hình quan
  hệ giữa Hành vi và Thái độ tham gia của khách hàng, Mẫu nghiên cứu được thu thập theo cặp 1-1, gồm
  hướng dẫn viên và 1 khách hàng mà hướng dẫn viên này phục vụ. Kết quả có 464 cặp phiếu khảo sát
  được sử dụng cho nghiên cứu. Kết quả phân tích SEM cho thấy hành vi tham gia khách hàng và hành vi
  định hướng khách hàng đều có tác động tích cực đến sự hài lòng khách hàng. Tuy nhiên, tác động của
  hành vi tham gia của khách hàng lên sự hài lòng khách hàng mạnh hơn. Thái độ khi tham gia có tác
  động mạnh đến hành vi tham gia của khách hàng; hành vi định hướng khách hàng không ảnh hưởng
  đến thái độ khi tham gia. Một số hàm ý quản trị cũng được đề cập trong bài.

  Based on resource advantage theory and SDL, value is co-created by both customer and service
  provider. The question is who make customer satisfied in value co-creating context, provider or
  customer? To answer this, the current paper develops and tests a model of customer participation
  behavior, customer oriented behavior and customer satisfaction. Data collection used dyadic method
  with 1 tour guide and 1 relevant customer. The SEM results show that customer partcipation behavior
  and customer oriented behavior have possitive effects on customer satisfaction. In which the impact
  level of customer participation behavior is stronger. Customer participation attitude has strong
  possitive impact on customer participation behavior. customer oriented behavior did not affect
  customer participation attitude. Manageral implications were also discussed.

  5 ePoint
 • Trữ lượng nước dưới đất và khả năng sử dụng nước dưới đất phục vụ cho việc khai thác sa khoáng Ilmenite tại tỉnh Ninh Thuận

  0 trên 5

  Vic khai thác sa khoáng ilmenite ngày
  càng phát trin dc theo bbin min Trung, Vit
  Nam. Ti tnh Ninh Thun, các mhu hết s
  dụng nước để tuyn qung. Nhóm tác giả đã mô
  phng tầng nước dưới đất ti vùng nghiên cu
  vi mt sthông skhông chc chn nhm tr
  li cho câu hi liệu nước dưới đất có khả năng
  khai thác để phc vcho nhu cu khai thác
  ilmenite ti Ninh Thun không. Phn mm GMS
  được sdụng để mô phng scân bằng nước
  trong vùng. Nhóm tác giả tính toán lượng nước
  cn dùng da vào trlượng ilmenite ti 3 xã
  thuc tnh Ninh Thun. Kết quả này được so sánh
  vi khả năng cấp nước được tính toán t
  hình. Tht không may, kết qumô hình chra
  rằng, nước dưới đất không đủ để phc vcho
  vic khai thác ilmenite. Vì vy nhóm tác gi
  khuyến cáo chính quyền địa phương cần lp kế
  hoch sdụng nước bn vững để bo vngun
  nước trong vùng.

  5 ePoint
 • Từ tác động nhóm, nửa nhóm đến mã hóa đồng cấu và những vấn đề bảo mật có liên quan

  0 trên 5

  Trong những bài báo gần đây, các tác
  giả đã chứng tỏ rằng một số hệ mã đồng cấu
  là trường hợp riêng của dãy khớp ngắn chẻ
  ra trên nhóm. Trong bài báo này, bằng cách
  chỉ ra sự liên quan giữa những ý tưởng này
  với khái niệm tác động nhóm và nửa nhóm,
  chúng tôi xây dựng một giao thức trao đổi
  khóa dựa trên tác động kép từ nhóm tự đẳng
  cấu và nửa nhóm nhân lên chính nhóm đó.

  5 ePoint
 • Ứng dụng khoáng MMT được biến tính bề mặt bởi block copolymer vào composite nha khoa

  0 trên 5

  Montmorillonite (MMT) với bề mặt được
  biến tính bởi block copolymer có chứa phần
  tử tạo liên kết ngang với nhựa nền của
  composite nha khoa được dùng làm chất
  độn nano để cải thiện cơ tính và tính đa
  chiều của composite. Block copolymer chứa
  hai khối chức năng được tổng hợp bằng
  phương pháp trùng hợp sống. Một khối có
  chứa 2-isocyanatoethyl methacrylate (IEM),
  khối còn lại được cấu tạo từ poly(4-vinyl
  pyridine), (P4-VP). Sự tương tác của 4-VP
  với bề mặt MMT và sự tăng khoảng cách
  giữa khoang sét được khảo sát bằng phổ
  nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ hồng ngoại
  chuyển đổi Fourier (FTIR). Kết quả cho thấy
  độ co ngót của composite giảm, trong khi đó
  độ bền nén và độ bền uốn được cải thiện.

  5 ePoint
 • Ứng dụng mẫu đơn hạt trong việc xác định spin và độ chẵn lẻ ở các mức của hạt nhân 59Fe

  0 trên 5

  Spin và độ chẵn lẻ ở các mức kích thích
  và mức cơ bản của hạt nhân là hai đại lượng
  quan trọng trong các tính chất lượng tử của
  hạt nhân. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam
  chưa có hệ đo nào có thể xác định trực tiếp
  hai đại lượng này. Bài báo trình bày phương
  pháp dùng mẫu lớp để xác định spin và độ
  chẵn lẻ của mức trung gian cũng như trạng
  thái cơ bản của hạt nhân 59Fe. Kết quả được
  so sánh với những thực nghiệm trước đây.
  Kết quả của bài báo này cũng cho thấy sự
  phù hợp trong ứng dụng mẫu đơn hạt của
  hạt nhân A lẻ ở vùng hạt nhân trung bình.

  5 ePoint
 • Ứng dụng mô hình toán trong đánh giá xâm Nhập mặn của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai dưới tác động của nước biển dâng

  0 trên 5

  Hthng sông Sài Gòn-Đồng Nai đóng một
  vai trò quan trng trong vic phát triển của tam
  giác kinh tế trọng điểm phía Nam bao gm thành
  phHồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng
  Nai. Quá trình xâm nhập mặn ở hệ thống sông
  Sài G n Đồng Nai phụ thuộc vào nhiều yếu tố
  và diễn biến khá phức tạp. Một trong những yếu
  tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới quá trình
  xâm nhập mặn chính là chế độ thủy lực và sự
  điều tiết nước của các hồ thủy lợi ở thượng lưu.
  Mặt khác, dưới tác động của biến đổi khí hậu và
  nước biển dâng cũng làm xâm nhập mặn trở nên
  nghiêm trọng. Trong bài viết này, tác gisdng
  mô hình toán để nghiên cu sự thay đổi ranh gii
  mn ca hthống sông trước và sau khi tác động
  của nước bin dâng và các chế độ điều tiết ca
  các hchứa. Kết quả của bài báo này góp phần
  vi các kch bn dự báo nơi nước bin dâng và
  ranh gii mn có thể được kiểm soát thông qua
  sự điều tiết của các hồ chứa thượng ngun.

  5 ePoint