Ngoại ngữ

 • A COURSE IN AMERICAN LITERATURE

  0 trên 5

  Giáo trình này được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên năm III và năm IV chuyên ngành Ngữ Văn Anh kiến thức cơ bản về văn học nói chung và những hiểu biết nhất định về văn học Mỹ nói riêng. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội thực hành phân tích một tác phẩm văn học trên cơ sở nắm vững những yếu tố hình thành ngữ cảnh bao quát của tác phẩm được thảo luận. Chúng tôi đã cố gắng tổng hợp nhiều nguồn tài liệu tham khảo để đưa vào giáo trình với hy vọng giúp sinh viên tiết kiệm thời gian khi cần phải tra cứu những thông tin bên ngoài có liên quan đến tác phẩm.

  15 ePoint
 • AMERICAN STORIES – SELECTED WORKS FOR STUDY AND DISCUSSION

  0 trên 5

  Giáo trình này được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên năm III và năm IV chuyên ngành Ngữ Văn Anh kiến thức cơ bản về văn học nói chung và những hiểu biết nhất định về văn học Mỹ nói riêng. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội thực hành phân tích một tác phẩm văn học trên cơ sở nắm vững những yếu tố hình thành ngữ cảnh bao quát của tác phẩm được thảo luận. Chúng tôi đã cố gắng tổng hợp nhiều nguồn tài liệu tham khảo để đưa vào giáo trình với hy vọng giúp sinh viên tiết kiệm thời gian khi cần phải tra cứu những thông tin bên ngoài có liên quan đến tác phẩm.

  15 ePoint
 • CẤU TẠO TỪ TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI

  0 trên 5

  Hướng dẫn này bao gồm một phần của khóa học ngôn ngữ hiện đại của Nga – ” Lời hình ” . Nó nhằm mục đích để cung cấp cho một ý tưởng về hình vị của tiếng Nga , cấu tạo từ tiếng Nga – hình vị và cấu trúc hình thành các từ Nga . Hướng dẫn dành cho sinh viên và các bậc thầy trong những đặc trưng của tiếng Nga , cũng như cho các học giả và bất cứ ai quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Nga .

  10 ePoint
 • COURSEBOOK OF ENGLISH FOR JOURNALISM – BOOK TWO

  0 trên 5

  Nối tiếp quyển 1, giáo trình tiếng anh chuyên ngành báo chí quyển 2 tiếp tục cung cấp cho sinh viên về các kiến thức trong báo chí và các bài tập ứng dụng. Thông qua đó, sinh viên có thể nâng cao kiến thức và cải thiện trình độ tiếng anh của bản thân.

  10 ePoint
 • HÌNH THÁI HỌC TIẾNG ANH (ENGLISH MORPHOLOGY)

  0 trên 5

  Giáo trình Hình thái học tiếng Anh được hình thành dựa trên tư liệu đã được giảngdạy trong thời gian qua cho sinh viên chuyên ngữ của Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình nàyđược biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên cách tiếp cận mang tính thực hành môn học đầy tính lý thuyết này. Giáo trình Hình thái học tiếng Anh trình bày một cách có hệ thống một số khái niệm cơ bản về hình thái học và nhiều kiểu phân tích từ vựng tiếng Anh. Bên cạnh đó, giáo trình này cũng chú ý đến cả kết cấu nội tại lẫn ý nghĩa biểu đạt của chúng.

  10 ePoint
 • NGỮ ÂM HỌC TIẾNG NGA

  0 trên 5

  Cuốn sách Ngữ âm học tiếng Nga được biên soạn trên cơ sở các bài giảng của tác giả về môn học này trong nhiều năm ở các lớp đại học và cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tại Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (nay là ĐHQG-HCM), Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, v.v…

  Cuốn sách được biên soạn chủ yếu dùng làm giáo trình môn “Ngữ âm học tiếng Nga” cho sinh viên đại học và cao đẳng chuyên ngữ. Ngoài ra nó có thể là tài liệu tham khảo cho học viên cao học về môn học này, cũng như cho những ai quan tâm nghiên cứu Ngữ âm học đại cương.

  10 ePoint
 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH (Practical English Grammar) – Tập 1

  0 trên 5

  Để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả giảng dạy môn ngữ pháp tiếng Anh thực hành cho sinh viên năm thứ nhất của Khoa Ngữ văn Anh, và được sự khích lệ, tạo điều kiện của Khoa, chúng tôi đã quyết định soạn lại giáo trình Ngữ pháp tiếng Anh thực hành (cuốn 1) nhằm cập nhật những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh hiện đại.

  10 ePoint
 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH (Practical English Grammar) – Tập 2

  0 trên 5

  Giáo trình ENGLISH GRAMMAR 2 là quyển sách thứ hai trong bộ sách ba quyển dành cho sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM. Mục tiêu của bộ sách ENGLISH GRAMMAR này là giúp sinh viên hệ thống hóa và khái quát hóa ở mức cao những điểm văn phạm trong tiếng Anh và giúp sinh viên thực hành các điểm văn phạm trong ngữ cảnh, nói và viết đúng văn phạm.

  10 ePoint
 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH (Practical English Grammar) – Tập 3

  0 trên 5

  Practical English Grammar 3 là một tập giáo trình nội bộ điểm lại một số vấn đề cơ bản về câu tiếng Anh và một số kĩ năng biến đổi câu dành cho sinh viên năm 2, Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐHKHXH và NV – Đại học Quốc
  gia TP HCM trước khi chuyển sang học viết đoạn văn. Vì mục đích này, cuốn sách, đặc biệt ở phần cuối, tập trung vào việc thực hành viết câu và các bài tập ở phần này cũng được sắp xếp ngay sau các chủ điểm ngữ pháp một cách có chủ ý để người học tiện theo dõi, dễ dàng củng cố và thực hành những cấu trúc vừa được trình bày.

  5 ePoint
 • Tiếng Anh chuyên ngành THƯ VIỆN & THÔNG TIN Tập 2

  0 trên 5

  Cũng như Tập 1, Tập 2 vẫn chủ yếu tập trung vào việc phát triển các kỹ năng Đọc-Hiểu nhằm giúp sinh viên có thể đọc được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực của mình. Các kỹ năng Đọc-Hiểu đã được giới thiệu trong Tập 1 sẽ được ôn lại. Các thuật ngữ chuyên môn sẽ được tập trung nghiên cứu và sinh viên được yêu cầu phải tìm ra cách diễn tả chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình (dịch ra tiếng Việt). Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm vào một số bài tập dịch Anh-Việt với những bài viết hoặc bài báo với độ dài vừa phải, có liên quan đến chuyên ngành Thư viện và Thông tin, nhằm giúp cũng cố phần Đọc-Hiểu ở trên và cũng giúp sinh viên làm giàu thêm vốn từ vựng chuyên ngành của mình.

  5 ePoint
 • Tiếng anh chuyên ngành Ngữ văn (English for linguistics and literature)

  0 trên 5

  Giáo trình này là tập đầu tiên trong bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Ngữ Văn, Khoa Ngữ Văn và Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ giáo trình này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Khoa Ngữ Văn và Báo chí. Cụ thể hơn, giáo trình này nhằm giúp sinh viên làm quen với những khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành, đồng thời giúp họ rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu để có thể đọc các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh khi làm công tác nghiên cứu cũng như giúp ích cho công việc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, Text book one này nói riêng cũng như bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Ngữ Văn nói chung từng bước giới thiệu những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn học trong một phạm vi nhất định.

  5 ePoint
 • Tiếng anh chuyên ngành sử (English for history)

  0 trên 5

  Giáo trình này được biên soạn nhằm vào nhu cầu thực sự cấp thiết của một bộ phận sinh viên thuộc chuyên ngành Sử học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, những người chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ, một công cụ giao tiếp và đọc sách tham khảo cho ngành của mình. Ngoài ra, môn Anh Văn còn là một môn học bắt buộc trong chương trình học ở cấp Đại học.
  Tập giáo trình này sử dụng sau khi các sinh viên Khoa Sử đã qua 4 học kỳ học tiếng Anh cơ bản ở năm thứ nhất và năm thứ hai. Một cách cụ thể hơn, người học sẽ được cung cấp các khái niệm chuyên ngành qua các từ, đặc ngữ chứa bên trong bài đọc mang nội dung sát thực với thực tế công tác sau này.

  5 ePoint
 • Tiếng anh chuyên ngành thư viện và thông tin (English for librarianship and information science)

  0 trên 5

  Tiếng Anh Chuyên ngành Thư viện và Thông tin, Tập 1 là phần đầu trong loạt giáo trình tiếng Anh chuyên ngành gồm ba cuốn được soạn riêng cho các sinh viên năm thứ ba và thứ tư Khoa Thư viện và Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mục đích chính của cuốn giáo trình này là giúp sinh viên làm quen với việc đọc các tài liệu bằng tiếng Anh có liên quan đến ngành học của mình. Điều này sẽ giúp sinh viên đẩy mạnh và củng cố các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản đã được học trong hai năm đầu ở đại học, và cũng để giúp sinh viên chuẩn bị cho công việc của mình trong tương lai cần làm việc nhiều với các tài liệu văn bản được viết
  bằng tiếng Anh.

  5 ePoint
 • Tiếng anh chuyên ngành Xã hội học (English for sociology)

  0 trên 5

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, tập 2 là quyển sách thứ hai trong bộ 3 quyển dành cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP HCM. Bộ sách này bao gồm các chủ đề, các loại văn bản và cấu trúc ngôn ngữ khác nhau mà sinh viên có thể gặp phải trong các bài đọc chuyên ngành bằng tiếng Anh.

  5 ePoint
 • Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý (English for Geography)

  0 trên 5

  Giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành Địa Lý” bao gồm ba phần. Mỗi phần sẽ được trải đều trong vòng 90 tiết bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phiên dịch, biên dịch, củng cố phần phát âm đã được học trong giai đoạn 1, cung cấp các thuật ngữ cơ bản thuộc ngành địa lý cùng các cấu trúc ngôn ngữ thường gặp nhất trong chuyên ngành này. Tuy nhiên, giáo trình nhấn mạnh phần đọc hiểu. Các đơn vị bài trong giáo trình có độ dài, độ khó theo mức độ tăng dần từ thấp đến cao. Giáo trình được trình bày rõ ràng, thống nhất, kích thích nhu cầu tìm hiểu, học tập của sinh viên. Mỗi bài có thể được dạy trên lớp từ 10 đến 12 tiết. Đối với những lớp có nhiều thời gian hơn, giáo trình có những gợi ý chi tiết với những hoạt động hữu ích liên quan đến bài học. Giáo trình cũng cung cấp phần giải đáp cho giáo viên cũng như sinh viên tham khảo và được in trong một tập riêng.

  5 ePoint
 • Übungsmaterialien zum Hör- und Leseverstehen

  0 trên 5

  Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Đức ngày càng cao hiện nay, Khoa Ngữ văn Đức trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xin giới thiệu với độc giả tủ sách Übung macht den Meister, bao gồm các tài liệu tham khảo về ngữ pháp, văn học, đất nước học…, cũng như các tài liệu ôn luyện các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết bằng tiếng Đức ở các trình độ khác nhau. Các tài liệu này do các giảng viên lâu năm, giàu kinh nghiệm của Khoa biên soạn, phù hợp với đặc điểm của học viên người Việt, nhằm phục vụ cho việc dạy và học tiếng Đức hiệu quả hơn.

  5 ePoint